Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się >

Aktualności

co w trawie piszczy: 22.04.2011

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 22 KWIETNIA 2011 "Las całkiem blisko nas"

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 22 KWIETNIA 2011 "Las całkiem blisko nas"

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi połączone będą z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Lasy w Polsce zajmują 1/3 powierzchni całego kraju i dlatego wszystkie działania związane z ochroną przyrody na ich terenie i z prowadzoną tam gospodarką leśną mają wpływ na stan środowiska naturalnego naszego kraju.

Większość lasów w Polsce jest pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które od 10 lat są czynnym partnerem podczas realizacji obchodów Dnia Ziemi w Polsce.

Na terenie lasów występują wszystkie formy ochrony przyrody: - pomniki przyrody, W powiecie wałbrzyskim jest ich 67 z czego 42 to pojedyncze drzewa a 8 to grupy drzew - rezerwaty, Na terenie powiatu wałbrzyskiego to Góra Choina, Przełomy pod Książem oraz Jeziorko Daisy - użytki ekologiczne, - parki krajobrazowe, Na terenie powiatu wałbrzyskiego: Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, Park Krajobrazowy Gór Sowich, Książański Park Krajobrazowy a także obszary chronionego krajobrazu: Kopuła Chełmca, Masyw Trójgarbu i Pasmo Zaworów. - parki narodowe.

Na terenie lasów znajduje się również znaczna część obszarów objętych europejską siecią ochrony Natura 2000. W powiecie wałbrzyskim Naturą 2000 objęte są: Góra Zamkowa koło Wałbrzycha, Przełomy pod Książem, Masyw Chełmca oraz Sudety Wałbrzysko - Kamiennogórskie.

Lasy to częste miejsce naszego wypoczynku, rekreacji a także edukacji, ta prowadzona jest głównie na terenie 19 Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Na terenie województwa dolnośląskiego utworzony jest 1 LKP Sudety Zachodnie.

Należy także pamiętać, iż ok. 65% gatunków dzikiej fauny i flory to gatunki leśne. Warto pamiętać o roli historycznej lasu, las to miejsce, które przez tysiąclecia żywiło, odziewało, dostarczało opału i budulca - długo był fundamentem gospodarki. Tragiczna momentami historia Polski również na lesie odcisnęła swoje piętno, lasy polskie pełne są pamiątek po powstaniach listopadowym i styczniowym, pełne śladów po pierwszej i drugiej wojnie światowej. Dziś jesteśmy mądrzejsi od wielu minionych pokoleń, wiemy jakie skutki niesie za sobą postępujące przez setki lat wylesianie i nieprzemyślana ingerencja człowieka w środowisko naturalne. Znając negatywne skutki możemy wyciągając odpowiednie wnioski nauczyć się postępować tak, aby jak najwięcej ocalić dla przyszłych pokoleń. Zarówno w skali makro, ogólnopolskiej poprzez wspomaganie działań edukacyjnych i ochronnych podejmowanych przez leśników, społeczną kontrolę na nimi, jak i w skali lokalnej, często osobistej - przez reagowanie na niewłaściwe zachowania w lesie np. wywóz śmieci do lasu. Podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi chcemy razem z Państwem odkryć, poznać i ocalać Polski Las.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat:

  • parków krajobrazowych w naszym województwie: www.dzpk.pl
  • lasów w powiecie wałbrzyskim: www.wroclaw.lasy.gov.pl/walbrzych
  • obchodów światowego dnia ziemi: www.dzienziemi.org.pl
  • leśnego kompleksu promocyjnego Sudety Zachodnie: www.lkpsudedy.eu
  • europejskiej sieci ochrony Natura 2000: www.natura2000.pl

źródło: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie www.dzienziemi.pl


< wróć

Galeria zdjęć

Wyjazd na Ukrainę - 21-26.08.2012r

Wyjazd na Ukrainę - 21-26.08.2012r

zobacz więcej >

Filmy z akcji

Wywiad dla TV Wałbrzych

Wywiad dla TV Wałbrzych

zobacz więcej >